Hiển thị một kết quả duy nhất

31,000
22,000
20,000