Hiển thị một kết quả duy nhất

26,000
22,000
20,000